ميثاق علماء الأمة (اللغة السواحيلية)

    

Kwa Jina La Mwenyezi Mungu, Mwenye Rehema Mwenye Kurehemu

Mkataba wa Wasomi wa Ummah

Kupinga Hatari ya “Siasa” Kuhalalisha Masikilizano na Kitengo cha Kizayuni (Zionist Entity)

Sifa ni kwa Allah peke yake, na sala, amani na baraka ziwe juu yake ambaye hakuna nabii aliyekuja baada yake.

Kila Muislamu katika nchi zote za dunia hii anazingatia kuwa ukombozi wa sehemu takatifu za Kiislamuu nchini Palestina ni jukumu lake la mwanzo ambalo ataulizwa mbele ya Allah na anatafuta kila njia kuwezesha ukombozi huo na wajibu wake kwa ambayo yeye atatakiwa.

Kama katika historia iliyotangulia, kuna harakati sasa kinachojulikana “nidhamu ya ulimwengu” inayotaka kulazimisha kile kinachoitwa “kuhalalisha masikilizano na kitengo cha la kizayuni  na kuondoa haki ya ardhi kwa Palestina,  kuyeyusha aqida ya ukombozi wa Al-Aqsa kutoka kwenye uchafu wa mayahudi na kukiingiza kizazi kipya cha kiislamu katika uyahudi

Na kutokana na neno la Mwenyezi Mungu : ( لتبيننه للناس ولا تكتمونه ) maana: [  lazima mtakibainisha kwa watu wala hamtakificha ] , na kwa mujibu wa maneno ya Mtukufu Mtume (saw), amani iwe juu yake, katika hadithi aliyopokea Muslim na wengine:« dini ni nasiha »; Kwa hiyo kundi la wasomi wa Kiislamuu kutoka kila pembe  ya dunia  wameamua kuthibitisha ukweli juu ya suala hili na kushauri Ummah , na kuthibitisha  kwa kile walichokubaliana ummah bila ya ikhtilafu yeyote , ya kuwa ni wajibu wa kupinga na kufanya jihadi kwa njia zote za halali kuuondoa utawala wa maguvu wa mayahudi

Baada ya vikao vya kitaaluma na mashauriano ya kisheria na kuzingatia hali yakinifu,, wasomi waliokusanyika na wakiwa wawakilishi watu wao walikubaliana kwa kuzingatia kwamba uhalalishaji wa kihusiano na mazayuni katika nyanja zote za kisiasa, kiuchumi, kiutamaduni na michezo ni uovu na lazima uzuiliwe na kuonywa, na haipaswi kwa nchi yoyote wala chama wala kundi kukubaliana au kujiingiza katika hayo.

( إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) الممتحنة – 9

( Hakika mwenyezi Mungu anakukatazeni kufanya urafiki na wale walio kupigeni vita na wakakutoeni makweni na wakasaidia katika kufukuzwa kwenu. Na wanao wafanya hao marafiki basi hao ndio madhalimu) Almumtahina – mstari wa 9

Kwa hivyo ni lazima kupinga uovu huu juu ya kila mtu kulingana na njia zake, kwa mujibu wa amri ya Mtume (amani na baraka za Allah juu yake):

” Yeyote kati yenu anapoona uovu, basi aubadilishe kwa mkono wake [kwa kuchukua hatua]; ikiwa hawezi, basi kwa ulimi wake [kwa kusema nje]; na kama hawezi, basi kwa moyo wake [na angalau kuchukia na kuamini kuwa ni makosa], na hiyo ni udhaifu wa imani “

Wasomi wanapaswa kuwaweka watawala wa Waislamu hasa na Ummah kwa ujumla mbele ya wajibu wao wa kisheria wa mapinduzi ya ardhi, kudumisha ardhi na kuleta mapinduzi maeneo matakatifu. Maulamaa nao wanathibitisha kwamba upinzani dhidi ya kuhalalisha masikizano na kitengo cha  kizayuni ni haki imara na ujumbe wa Allah na baina ahadi ya kitaifa na kanuni, na hakiruhusiki kwa mahitaji wala maslahi na hali halisi inaashiria hoja yake .

Katika kubainisha na kutoa ushauri kwa umma katika suala hili zima la kuhalilisha masikilizano na kitengo cha  kizayuni, uundaji wa katiba hii umechangiwa na wasomi waandamizi na wataalamu kutoka nyanja zote za maisha kutumika kama katiba ambayo inasimamia hali ya Ummah juu ya kukabiliana na suala hili muhimu na kufafanua njia za upinzani .

Mwenyezi Mungu ni mwenye kusema haki na anaongoza kwa njia sahihi .

Ufafanuzi na Dhana

 1. Mkataba ni seti ya kanuni na masharti ya kisheria yaliyothibitishwa na wasomi wa Ummah juu ya kufafanua maamuzi ya kisheria kuhusu suala la kuhalilisha masikilizano na kitenge cha kizayuni na kufafanua wajibu wa kisheria inahusisha
 2. Kitengo cha kizayuni ni mbaguzi wa rangi, kuvamia na kumiliki na kupanua kitengo na chuki kwa ubinadamu, kuteka ardhi ya Palestina na kuchafua maeneo yake takatifu na kuharibu haki za watu wake na kuchukua uhuru wao .
 3. Kuhalalisha masikizano na kitengo cha Kizayuni ni kujenga mahusiano mbalimbali na kitengo cha kizayuni au wawakilishi wake ambayo husababisha kuharibu upinzani halali au kutambuliwa haki ya Kizayuni kuchukua nchi ya Palestina na kusababisha uharibifu wa utakatifu wa Kiislamu .

Malengo ya Uhalalishaji na Madhumuni yake

 • Kitengo cha Kizayuni unalenga kutoka nyuma kuhalalisha masikizano na kitengo cha Kizayuni kuhalalisha kitengo cha Kizayuni na kuweka taasisi yake na kudumisha kuwepo kwake ndani na kimataifa, na kuhakikisha upanuzi yake ili iweze kutawala Ummah na kutaifisha uhuru wake na kuwaibia uwezo wake .
 • Madhumuni ya washirika na kitengo cha Kizayuni haipatikani kuwa halali na ni matumaini ya uongo na yasiyo ya kweli na kuwa na uharibifu kwa Palestina na Ummah, na imekanushwa na uzoefu wa jana na hali halisi ya leo na siku zijazo za ufahamu .

Tabia ya Juu ya Taasisi ya Kizayuni na Uhalali wake

 • Kitengo cha Kizayuni ni kitengo cha nyuma ya kisheria na kuwa na msingi wa kuchukua na kunyakua nyumba na kushambulia maeneo ya kidini takatifu, nafsi, akili, fedha na watoto, kwa hivyo Jihad dhidi huu ushambulizi na upinzani wake ni wajibu katika sheria ya Kiislamu .
 • Kitengo cha Kizayuni ni kitengo si ya kisheria kwani kuwepo kwake ilianzishwa kwa mujibu wa nguvu na ugaidi, kwa hivyo upinzani – ikiwa ni pamoja upinzani wa kutumia silaha – ni haki ya uhakika na kanuni za kimataifa na sheria.
 • Maazimio yote ya kimataifa iliyotolewa kwa kuhalalisha masikizano na kitengo cha Kizayuni kuwepo kwa taasisi ya Kizayuni inachukuliwa kuwa si halali kulingana na sheria .

Sheriya ya Kiislamu na Utoaji ya Kisheria kuhusu Usharikiyano Kisiyasa

 • Ushirikisho wa kitengo cha Kizayuni ni marufuku kwa kisheria kwa sababu inakiuka mahitaji ya imani na majukumu ambayo ni msingi wa uaminifu kwa waumini na kutoa msaada na kutetea dhidi ya washambuliaji na si kuonyesha upendo au urafiki tangu waliwafukuza Waislamu nje ya nyumba zao na maadili .
 • Mikataba na uelewa zote zilizotimishwa na kitengo cha Kizayuni na matokeo zake ni haramu na batili na si kulazimishwa, na inakataza utii wa mtawala juu ya suala hili, na si kisheria kwani kwa vile wameshambulia Ummah na watu wa Palestina.
 • Kuwepo kitengo cha Kizayuni juu ya ardhi na kuwepo kwa baadhi kuhalalisha masikizano na kitengo cha Kizayuni ima kwa siri au hadharani haibadiliki Shariah na kisheria na si kubatilisha wajibu wa mapambano na upinzani.
 • Uamuzi juu ya kuhalalisha masikilizano haubadiliki na badala ya ardhi na marejesho mengine ya haki.
 • Majaribio yote ya kuondoa haki za Palestina kwa njia ya miradi ya makazi ya wakimbizi au kuyahudi maeneo takatifu haitoi Kizayuni kitengo cha haki yake ya kuwepo wala kupuuza ushambulizi na uchokozi, ambayo ni mtazamo wa utakatifu wa usimamiaji .

Kuhalalisha Masikizano na Kitengo cha Kizayuni na Kazi za Mtawala

 1. Jukumu la mtawala ni mlinzi salama dini na siasa ya dunia kufikia maslahi na kuzuia vitendo viovu, na hivyo kuhalalisha masikizano na kitengo cha Kizayuni ni usaliti wa mkataba kati ya mtawala na wananchi tangu uovu wa kitengo cha Kizayuni ni kinyume na kuanzisha mtawala katika sheria ya Kiislamu .

Kanuni katika Upinzani wa Kuhalalisha Masikilizano

 1. Upinzani dhidi ya kuhalalisha masikizano na kitengo cha Kizayuni ni kuzingatia sheria za Allah na kanuni baina ya taifa na sheria ambazo kinahalalisha kumkandamiza mdhalimu na kuunga mkono na kutetea kwa wale waliopandamizwa ili kuokoa haki zilizopandamizwa .
 2. Upinzani dhidi ya kuhalalisha masikizano na kitengo cha Kizayuni ni thabiti na maadili ya haki, uhuru na heshima ambayo wanadamu wamejiunga pamoja .
 3. Upinzani dhidi ya kuhalalisha masikizano na kitengo cha Kizayuni ni sawa na mapambano kati ya haki na makosa, mema na mabaya, na umuhimu wa kuunga mkono waliodhulumiwa na kupinga dhidi ya mnyanyasaji .
 4. Upinzani dhidi ya kuhalalisha masikizano na kitengo cha Kizayuni huchukua kutoka mkakati wa Ummah katika uhuru wa Palestina .

Madhumuni ya Upinzani wa Kuhalalisha Masikilizano

 1. Upinzani kwa kuhalalisha masikizano na kitengo cha Kizayuni unalenga kuhifadhi dini na umma wa Kiislamu na usalama na maslahi na kurejesha maana ya Kiislamu ya Umma na kukataliwa kisaikolojia ya kazi .
 2. Upinzani dhidi ya kuhalalisha masikizano na kitengo cha Kizayuni ni lengo kuzingirwa kitengo cha Kizayuni na kukataa na kuzuia majaribio yote ya kuunganisha na kuhalalisha masikizano na kitengo cha Kizayuni na kuwepo kwake .
 3. Upinzani dhidi ya kuhalalisha masikizano na kitengo cha Kizayuni una lengo la kuimarisha ushikamanifu ya watu wa Palestina na kuunga mkono upinzani na haki zao .

Hasara za Kuhalalisha Masikizano na Hatari zake

 • Kuhalalisha masikizano na kitengo cha Kizayuni unatishia kanuni ya Kiislamuu na kibinadamu kama vile uhuru, haki na heishima ya binadamu na amani ya kimataifa na usalama .
 • Kuhalalisha masikizano na kitengo cha Kizayuni ni hatari kwa mafundisho ya Ummah wa Kiislamuu na hali ya sehemu takatifu yake na pia kutishia Sheria ya Kiislamuu ambayo inalenga kulinda Ummah wa Kiislamuu , dini yake, nafsi , mali, akili na watoto .
 • Kuhalalisha masikizano na kitengo cha Kizayuni huhatarisha mradi wa upinzani na kudhoofisha kusudi lake katika mioyo ya Ummah .
 • Kuhalalisha masikizano na kitengo cha Kizayuni husababisha kuajiriwa kwa nchi za Kiarabu na Kiislamu katika uhamisho sababu ya taifa la Palestina, na kuondoa matumaini na matarajio ya watu wa Palestina kukomboa ardhi yao na kurejesha haki zao kwa ukamilifu .
 • Usalama wa Umma ni juu ya umoja na hivyo kuhalalisha masikizano yoyote na kitengo cha Kizayuni ni kuipatia nguvu kutawala taifa la kiarabu na Ummah wa Kiislamuu.
 • Kuhalalisha masikizano na kitengo cha Kizayuni kisiasa hupindua ukweli na adui anakuwa rafiki na hii inatisha usalama na uthabiti wa nchi za Kiarabu na Kiislamuu .
 • Kuhalalisha masikizano na kitengo cha Kizayuni huzuia majaribio yote ya mabadiliko ya bora katika Ummah wa Kiarabu na Kiislamuu .
 • Kuhalalisha masikizano kisiasa na kitengo cha Kizayuni huvuruga ufahamu wa Ummah na hivyo hugawanyika watu na nchi za Ummah na hivyo kuchelewesha jitihada zote za Ummah kujenga taifa ya kisasa kistaarabu.
 • Kuhalalisha masikizano na kitengo cha Kizayuni huweka mipaka katika uwezo wa Ummah, kufanya mabadiliko ya usalama wake na mafundisho ya kijeshi, na kufanya upya mitandao yake ya mahusiano ili kubadilisha nchi zinazoshirikiana nae kuwa zana za ushambulizi.
 • Kuhalalisha masikizano na kitengo cha Kizayuni unatishia Ummah wa njia ya maisha, maadili ya watu wake na mwelekeo wa uaminifu, na utamaduni wa upinzani na uhuru wa kuanguka na kutoweka .
 • Kuhalalisha masikizano na kitengo cha Kizayuni ni kushindwa kisaikolojia na kukubalika kwa ubora wa thamani ya Kizayuni, ustaarabu na utamaduni , na hivyo kudhoofisha roho ya Ummah , akili , mawazo na kuwepo.
 • Kuhalalisha masikizano na kitengo cha Kizayuni inaficha ukweli wa historia na kudanganyisha ufahamu na kutawanyika utamaduni na urithi za Kiarabu na Kiislamu.

Wajibu

 • Upinzani dhidi ya kuhalalisha masikizano na kitengo cha Kizayuni ni wajibu halali na wajibu wa ustaarabu wa binadamu, inakaa juu makundi ya Kiarabu, Kiislamuu na makundi ya kibinadamu, taasisi na makundi yote, kila mmoja akiwa na hatua yake na umuhimu mkubwa katika upinzani dhidi ya kuhalalisha masikizano na kitengo cha Kizayuni
 • Kauli ya maumizi ya  Shariah kuhusu kuhalalisha masikizano na kitengo cha Kizayuni ni wajibu wa wasomi, na kushindwa kuchukua hatua ni kuficha elimu .
 • Kulinda kweli, wasomi takatifu wamekanusha katika mkataba huu uhalali kwa kuhalalisha masikizano na kitengo cha Kizayuni kwa jina la amani na maridhiano.
 • Kushambulia mradi wa Kizayuni na kuacha mikataba wake wajibu wa viongozi na serikali ili kulinda mila ya Ummah, sheria zake na sehemu takatifu yake .
 • Uhalifu ya kuhalalisha masikizano na kitengo cha Kizayuni na washirika kufanywa kuwajibika,  na mgomo wa kitengo cha Kizayuni ni ya kikatiba na kisheria wajibu juu ya mashirika ya kisheria, taasisi na haki za binadamu .
 • Uongozi wa mradi wa upinzani ni wajibu wa harakati, vyama na makundi ya Kiislamu kutumia rasilimali zake za wasomi na umaarufu.
 • Wachunguzi, wasomi, wasanii wa vyombo vya habari na viongozi wa maoni ( watu binafsi na taasisi ) kuonyeshe uhalalishaji na kuunda maoni ya umma ambayo dhidi uhalalishaji .
 • Jamii za Kiarabu na Kiislamuu wana wajibu kubwa kukabiliana kitengo cha Kizayuni na kuacha msaada wake .
 • Vijana wanapaswa kuwa mbele katika upinzani dhidi uhalalishaji kupitia njia sahihi na nzuri .
 • Uundaji maoni ya umma wanawake katika kukataa kuhalalisha masikizano na kitengo cha Kizayuni na kuhifadhi utambulisho wa Ummah na sehemu takatifu yake ni wajibu wa wanawake.
 • Malezi ya watoto na kuwalea ya vizazi kupinga kuhalalisha masikizano na kitengo cha Kizayuni ni wajibu mkuu katika familia na taasisi za elimu.

قد يعجبك أيضاً

اكتمال تجهيزات الملتقى الدولي الخامس للشباب

والذي تنظمه هيئة علماء فلسطين

ميثاق علماء الأمة (اللغة الألمانية)

Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen Charta der muslimischen Gelehrten bezüglich des Widerstandes gegen die Gefahr der “politischen ” Normalisierung zum zionistischen Gebilde Alles Lob gebührt Allah, möge Sein Segen auf dem letzten Gesandten für die Menschen, dem Propheten Mohammed sein … Für jeden Muslim aus den östlichen und den westlichen Gegenden dieser Erde […]

اللجنة الإعلامية للملتقى الخامس وتراكم التجربة

د. عمر الجيوسي رئيس اللجنة الإعلامية في الملتقى