ميثاق علماء الأمة (اللغة العبرية)

    

בשם אלוהים הרחמן אמנת חכמי האומה בהתנגדות לסכנה של נורמליזציה “פוליטית” עם הישות הציונית השבח לאל בלבד, ברכות וברכות של אללה יברך את אלה שאין להם נביא אחריו, ולאחר מכן, כל מוסלמי בארץ ורוב הארץ הוא שחרור הקדושות האסלאמיות בפלסטין ענייניו, שאותם הוא מבקש לתמוך, והאחריות עליו הוא נשאל. במסגרת הניסיון להשיג תקדים היסטורי היום מה שנקרא סדר עולמי להטיל את “נורמליזציה” כביכול אשר מוביל את ההקצאה של קרקעות, והמסה הדוקטרינה اהאידולוגיה של שחרור מרבי של היהודים התוקפנים תועבה, ולעשות את ייהוד דורות כפוי של מוסלמים. על יסוד הפסוק قوله تعالى: (لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ)

«الدِّينُ النَّصِيحَةُ»؛  וישנה קבוצה של מלומדים ומושכלים מוסלמים מכל הצדדים לדוח של הזכות לאסון הזה ויעץ יצירה, ולאשר את מה שהסכמת עליהם האומה לא היה כל הבדל בכך שחובה להילחם בכובש הגוזל בכל דרך לגיטימית. לאחר התייעצויות לגיטימיות הפעלות מדעיות מציאותיות התכנסו מדענים החליטו פה אחד על ידי גופם לגופם,  כי הנורמליזציה הפוליטית, וכלכלית, ותרבות וספורט הצורות רשעות וחובה להזהיר ממנו, זה לא מותר למדינה וגם ולא לפלג פוליטי  וזרוע התנגדותי שיכיר בו )إنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ( الممتحنة-9-.

אבל זה צריך להתנגד לרע הזה על כל אחד כפי שהוא יכול; בהתאם לצו הנביא, עליו השלום الحديث המדענים האסלאמיסטים מכניסים את השולטים והאומה מול האחריות הלגיטימית גאולת הקרקע והכבוד והעריכה של מקומות קדושים, וההתנגדות של נורמליזציה  זכות אלוהית והתקנות וכנסים בינלאומיים, וזה לא נשקף לפי אינטריסים ומציאות. ועצה לאומה מול אלוהים כלפי נורמליזציה עם הישות הציוני, אשר תרם מומחים בניסוח ואנשים בכירים עם מדענים ממדינות שונות כדי לשמש חוקה, אשר מסדירה את העסקת האומה עם הנורמליזציה ומראה שבילים של התנגדות ואלוהים אומר את האמת כפי שהוא מנחה את הדרך.

 הגדרות ומושגים

 1. היא סט של עקרונות והוראות חוקיות המאושרות על ידי מורשי החתימה של המדענים של האומה לצורך הדוח על פסק הדין על הנורמליזציה עם הישות הציונית ומה נובע ממנה.

2. הישות הציונית היא גזענית הרחבתי ועוינת  לאדמה ולהומניטריות וחילול המקומות הקדושים שלה ותקפו את הזכויות של העם והחרימו החירויות שלהם.

3. נורמליזציה היא לבנות מגוון של יחסים עם הישות הציונית או נציגיה שמובילים להזיק להתנגדות או הכרתה הזכות לכבוש אדמת פלסטין ואת חילול מקומות קדושים למוסלמים.

מטרות הנורמליזציה ומטרות הדפוס

4. הישות הציונית שואפת מאחורי הנורמליזציה להכשיר ישותו וצוות להתקין ולתחזק את הנוכחות שלה מבית ומחוץ, ועל מנת להבטיח התרחבות כדי להיות מסוגל לשלוט על האומה האיסלמית והחרמת החופש שלה ואת הרנסנס שלה ואת ביזת המשאבים שלהם.

 5. צורך נורמליזציה עם הישות הציונית מנוגדת להלכה האסלאמית והתוכן שלה אינטריסים הזותית וניזוקה רב על האומה ועל פלסטין, ונסיונות העבר מוכיחות אשליותה והמציאות גם וההצצה לעתיד.

6. הישות הציונית היא ישות קיום חלל חוקית קם על כיבוש בתים ומקומות קדושים תופסים תקיף על דת, נשמה, שכל,  כסף, לידה, והג’יהאד והתנגדות חובתה כיבוש בהלכה האיסלמית.

 7. הישות הציונית היא ישות חסרת חוק שהוקמה מכוח וטרור, והתנגדותה – כולל התנגדות מזוינת – זכות המובטחת בנורמות ובחוקים בינלאומיים. 8. כל ההחלטות הבינלאומיות שהונפקו כדי להכשיר את קיומו של כיבוש הן בטלות ומבוטלות מבחינה דתית ומשפטית. ההוראות הדתיות והמשפטיות של הנורמליזציה הפוליטית 9הנורמליזציה עם הישות הציונית אסורה באיסלאם כי מתנגדת עם האמונה לבין הכרח נצחון וההתכחשות מהאויבים התוקפים וחוסר החיבה והאחווה.מאנשים שגורשו מבתיהם ומקומות קודשיהם.

 10. כל ההסכמים וההבנות שסוכמו עם הישות הציונית מבוטלות  מבחינה חוקית כי הם נגד האומה והעם הפלסטיני.

11. קיומה של הישות הציונית על הקרקע, ונורמליזציה איתו בגלוי או בסתר אינם משנים התיאור שלו והדבר הלגיטימי והחוקי שלו, ולא שנה חובת הג’יהאד וההתנגדות. .

12 כלל הנורמליזציה אינו משתנה עם שיקום חלק מהאדמות והחזרת זכויות מסוימות.

13. כל הניסיונות לחסל את העניין הפלסטיני באמצעות יישוב הפליטים או ייהוד המקומות הקדושים אינם יוצרים לישות הציונית זכות לא להרים אותו תיאור של הכיבוש והתוקפנות, המהווה את מוקד הקדושה של נורמליזציה.

נורמליזציה ומשימה של החליפה

 14. משימת החליפה לשמור על דת  ובמדיניות של העולם הזה על ידי השגת האינטרסים להדוף רע, ובנורמליזציה עם הישות הציונית היא בגידה של החוזה בין החליפה לבין הקהילה, משום שהיא אינה עולה בקנה אחד עם המטרות של הרעות החולות של אנדרטת פסיקת ההלכה האיסלמית. עקרונות ועקרונות בהתנגדות לנורמליזציה אנטי-נורמליזציה 15. התנגדות הנורמילזציה עם הישות הציונית בקנה אחד עם החוקים האלוהיים ונורמות בינלאומיות וחוקים להחרים את  העוול ותתמוך למען מדוכא אפילו לשחזר את זכויותיהם. 16. ההתנגדות לנורמליזציה עולה בקנה אחד עם ערכי הזכות, הצדק, החופש והכבוד שהאנושות שילבה.

17. ההתנגדות לנורמליזציה עולה בקנה אחד עם סונאן המגנה בין טוב לרע, לבין הצורך לתמוך בדוכאים נגד המדכאים. 18. ההתנגדות לנורמליזציה נובעת מאסטרטגיית האומה בשחרור פלסטין.

19 מטרת ההתנגדות לנורמליזציה עם הישות הציונית לשמור את אמונת האומה וביטחונה והאינטריסים שלה ולשמור על הרוח האסלאמית והרגשה נפשית שמסרבת את הכיבוש.

20. ההתנגדות לנורמליזציה שואפת למצור על הישות הציונית ולדחות ולסכל את כל הניסיונות לשלב אותה באזור ולהעניק לגיטימציה לקיומה. 21. ההתנגדות לנורמליזציה נועדה לחזק את העמידה האיתנה של העם הפלסטיני ולתמוך בהתנגדותם ובזכויותיהם.

 החסרונות של הנורמליזציה והסכנות שלה

22. הנורמליזציה עם הציונים מאיימת על העקרונות האיסלאמיים וההומניטריים הגדולים כגון חופש, צדק, כבוד האדם, ביטחון עולמי ושלום.

23. נורמליזציה עם הציונים ס

קנה על האידילוגיה של האומה ואת מעמדם של המקומות הקדושים ובתוך תוכה ואיום על חוק ההלכה שמטרתן שמירת האומה בדת שלה ובערכים היסודיים

24. הנורמליזציה עם הציונים מאיימת על פרויקט ההתנגדות ומחלישה את שורשיה בלב האומה.

25. נורמליזציה  פוליטית עם הישות מובילה להעסקת מדינות הערב והאסלאם בחיסול העניין הפלסטיני ולחסל אותם, להפיג את התקוות ושאיפות של העם הפלסטיני כדי לשחרר את אדמתם ולשחזר זכויות מלאות. 26. ביטחון האומה הוא אחד, וכי הנורמליזציה היא הבסיס לשליטה הציונית והצבאית של העם הערבי והאסלאמי. 27. הנורמליזציה הפוליטית הופכת עובדות ועושה את האויב לידיד, המאיים על ביטחונן ויציבותן של המדינות הערביות והאסלאמיות.

 28. הנורמליזציה עם הישות הציונית מעכבת את כל הניסיונות לשינוי ורפורמה במדינות ערב והאסלאם.

 29.  הנורמליזציה הפוליטית משבשת תודעה של האומה והופך העמים ואומות של השלל מהקוטע כל ניסיונות  האחדות של האומה ואת הרנסנס שלה והבנייה התרבותית.

30. נורמליזציה מגבילה את יכולותיו של העם ולשנות את הדוקטרינה והאידולוגיה הבטחונית והצבאית ומגדירה מחדש רשתות היחסים שלה שתביא לשינוי של מדינות לכלים של הכיבוש.

31. מאיים נורמליזציה עם הישות הציונית, את אורח החיים של האומה ואת הערכים של אנשים, מגמות הנאמנויות שלהם, ואת תרבות ההתנגדות ועצמאות להתפוגג ולהיעלם.

32  נורמליזצית עם הישות היא תבוסה  פסיכולוגית . וודאות בהצלחה לציונות של שיפוט עליון וערך תרבותי, ומערערת את רוח אומת דעתה ןחשיבתה . 33 נורמליזציה עם הישות הציונית מזייף את עובדות ההיסטוריה ולעוות את המודעות ולערער את המורשת התרבותית של הערבים והאסלאמים.

חובות

 34.התנגדותה נורמליזציה  חובה לגיטימית ואחריות  אנושית תרבותית מוטלת על החברה

 הערבית והאסלאמית והחברות האנושיות באנשיה ומוסדותיה בכל מגזריה ואוכלוסיותיה כל אחד יש לו תפקיד השפעה בהתנגדות לנורמיליזציה.

35. ההכרזה על פסיקת הנורמליזציה הלגיטימית עם הישות הציונית היא חובתו של המלומד, והסתרתו היא נגד דרישת אלוהים

 36  להפריך את הרציונל נורמליזציה מטעם מזכירות שלום ופיוס על ידי השיכים וזאת מחויבות

37. הוויתור על הפרויקט הציוני ולנטוש בריתות עם חובת השליטים וממשלות כדי לשמור את הדוקטרינה של האומה  והמקומות הקדושים שלה.

 38. חייבים להבהיר סכנת נורמליזציה עם הישות הציונית ולהטיל חרם לגליזציה של הישות הציונית החובה החוקתית משפטית על הרשות השופטת לבין מוסדות החקיקה, וארגוני זכויות אדם.

39. הנהגת פרויקט ההתנגדות היא חובתן של תנועות, מפלגות וקבוצות לאומיות ואסלאמיות בשל גינונים אליטיסטיים ופופולאריים. 40. חובתם של אינטלקטואלים, ואנשי תקשורת ומנהיגי דעת קהל צריכים להיות יחידים ומוסדות שנחשפים לנורמליזציה ולגיבוש דעת קהל המנוגדת לנורמליזציה.

41. על הקהילות הערביות והאסלאמיות מוטלת החובה להתמודד עם הישות הציונית ולפרוש מתמיכתה.

42. הצעירים חייבים להיות הראשונים בהתנגדות לנורמליזציה עם הציונים על-ידי כך שמתאימים לה. .

43 היווצרותה של דעת קהל של נשים שדוחה ושמירת  הזהות של האומה ואת קדושתה היא חובתן של הנשים.

44. גידול ילדים והיווצרות דורות להתנגד לנורמליזציה הם חובות המשפחה ומוסדות החינוך.

قد يعجبك أيضاً

مشاركة واسعة في “أسبوع القدس العالمي” بقطاع غزة

نظمت هيئات، ومؤسسات في قطاع غزة، فعاليات عديدة خلال “أسبوع القدس العالمي” بنسخته الثالثة ‏هذا العام، والتي أقيمت في الفترة بين 14 حتى 20 شباط/ فبراير الجاري‎. ‎ وتبنت وزارتا الأوقاف، والتربية والتعليم، في غزة، تنظيم فعاليات تحتفي بـ”أسبوع القدس العالمي 2023″، على ‏مدار الأيام الماضية‎. وكان لافتا الحضور الشعبي، والنخبوي الكبير في الفعاليات التي […]

دورة صناعة المحتوى المؤثر

مراد أكدينيز

فقه الميزان

أ. د. علي القرداغي https://www.youtube.com/watch?v=rEP141CNFD8